Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer van 23 november 2018 over Onderwijs en Zorg zetten de minister van Onderwijs en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiteen hoe zij willen zorgdragen dat ieder kind zich kan ontwikkelen door de combinatie van zorg en onderwijs beter te regelen voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of psychische problemen, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal emotionele ontwikkeling.

Op basis van een analyse van de huidige praktijk worden vijf aandachts- en knelpunten genoemd. Tien maatregelen, die worden genoemd, dragen in samenhang bij aan oplossingen voor genoemde knelpunten. Maatregel 1: Betere financiering van zorg in onderwijs voor kinderen met complexe problematiek, heeft betrekking op deze Quickscan. Ondersteuningsvragen, die het Nederlands Jeugdinstituut bereikten vanuit organisaties in het veld, zijn reden geweest deze Quickscan uit te voeren onder de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die onder andere werkzaam zijn voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Deze maatregel hangt samen met het voornemen uit het regeerakkoord om 'te bezien hoe zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe casuïstiek, waaronder kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen direct uit middelen voor zorg in onderwijstijd gefinancierd kan worden.'

De uitkomsten van de Quickscan kunnen benut worden om met betrokkenen uit het veld, zowel vanuit de zorg als vanuit het (speciaal) onderwijs en met gehandicapten- en ouderorganisaties te werken aan een pakket van maatregelen dat in samenhang de financiering en organisatie van de zorg in onderwijstijd vereenvoudigt.


Titel:
Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
11 pagina's
Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies