Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering

In nauwe samenwerking met het jeugdveld zijn outcome-indicatoren voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering geformuleerd. Die indicatoren zijn bedoeld om de resultaten te monitoren van de inzet van gecertificeerde instellingen, de outcome. Deze gegevens staan niet op zichzelf. Het is belangrijk om met elkaar te praten over de betekenis van de outcomegegevens en hun context. Deze dialoog is nodig om de resultaten van de gecertificeerde instellingen te duiden en te benutten voor verbeteringen in de praktijk.

In het eindrapport Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering staat de precieze uitwerking van de voorgestelde outcome-indicatoren. De gelijknamige handreiking biedt tips en adviezen om in de praktijk aan de slag te gaan met het monitoren van outcome. Het bijbehorende verantwoordingdocument geeft achtergrondinformatie over het onderzoek naar geschikte indicatoren en het samenwerkingsproces.


Titel:
Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering
Auteur:
Malmberg, M., A. Addink, A. Kraak, T. van Yperen, C. Bartelink, B. Rijbroek
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
33 pagina's
Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering

Publicaties downloaden:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies