Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Laatste update: 28 januari 2019

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus).

De begrippen jeugdzorg en jeugdhulp worden momenteel vaak door elkaar gebruikt. Dit komt doordat de term jeugdzorg voor de decentralisatie voorbehouden was aan gespecialiseerde) opvoedhulp en ondersteuning vanuit bureaus jeugdzorg (licht ambulant) en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg). Jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvb vielen niet onder het begrip. De term jeugdhulp was in die tijd niet gangbaar.

De nieuwe indeling hangt nauw samen met de transitie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten. Hierdoor kwamen budget en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van (wat nu aangeduid wordt met het begrip) jeugdzorg bij de gemeente te liggen. Door deze nieuwe indeling zijn de registratiecijfers van voor en na de decentralisatie minder goed te vergelijken. Het beroep op jeugd-ggz bijvoorbeeld werd voor de decentralisatie apart bijgehouden maar is nu een van de vormen van jeugdhulp die niet los geregistreerd worden.

Jeugdzorg voor en na invoering van de Jeugdwet

Jeugdzorg voor 2015Financiering voor 2015

Curatieve ggz, ambulant en tot max. 1 jaar verblijf. Uitgevoerd door eerstelijns ggz, eerstelijnspsychologen of basis ggz en tweedelijns ggz of specialistische ggz.

Zvw

Zorg bij verstandelijke beperking en curatieve ggz, vanaf 1 jaar verblijf. Uitgevoerd door aanbieders gehandicaptenzorg en ggz.

AWBZ

Jeugdzorg

Uitgevoerd door bureaus jeugdzorg (licht ambulant) en instellingen voor jeugd- en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg).

Provincie

Jeugdbescherming

 • OTS
 • Voogdij

Uitgevoerd door bureaus jeugdzorg.

Jeugdreclassering

 • Toezicht en begeleiding gedwongen
 • Toezicht en begeleiding vrijwillig
 • Individuele trajectbegeleiding

Uitgevoerd door bureaus jeugdzorg.

Jeugdzorg vanaf 2015, financiering door gemeenten

Jeugdhulp: Hulp bij psychische problemen, verstandelijke beperking, opvoedproblemen.

Jeugdhulp zonder verblijf:

 • Wijk- of buurtteam
 • Ambulante hulp op locatie aanbieder
 • Daghulp op locatie aanbieder
 • Hulp in netwerk (thuis, op school)

Jeugdhulp met verblijf:

 • Pleeggezin
 • Gezinsgerichte opvang (logeerhuizen of zorgboerderijen)
 • Gesloten plaatsing in instelling
 • Overige jeugdhulp met verblijf

Uitgevoerd door jeugdhulpaanbieders.

Jeugdbescherming

 • OTS
 • Voogdij

Uitgevoerd door gecertificeerde instellingen.

Jeugdreclassering

 • Toezicht en begeleiding gedwongen
 • Toezicht en begeleiding vrijwillig
 • Individuele trajectbegeleiding

Uitgevoerd door gecertificeerde instellingen.

Bron: CBS, 2018

Downloaden

Bovenstaande uitleg kunt u downloaden als pdf-bestand: Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies