Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Verdere ontwikkeling Regionaal Ambulante Teams (RAT's) van Spirit

Een advies voor zorgaanbieder Spirit in Amsterdam

In dit rapport brengt het Nederlands Jeugdinstituut advies uit over hoe de Regionaal Ambulante Teams (RAT's) van jeugdzorgaanbieder Spirit in Amsterdam verder ontwikkeld kunnen worden en hoe hun effectiviteit kan worden vergroot. Het NJi en Adviesbureau Van Montfoort hadden in 2005 al onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de RAT's bij Spirit. Uit dat onderzoek kwamen onderdelen naar voren die om een nadere analyse vroegen, zoals de 'methodevastheid', de mate waarin de RAT's aandacht hebben voor gedragsproblemen van de kinderen en jongeren, en de psycho-educatie aan ouders.

In dit rapport analyseren de auteurs de doelgroep, ze onderscheiden negen probleemgebieden en geven een overzicht van werkzame elementen. Daarnaast vergelijken zij de aanpak van de RAT's met negentien andere effectieve interventies. Deze stappen worden in het rapport beschreven en dragen bij aan de beschrijving van vier adviezen om de effectiviteit van de RAT's te vergroten.


Titel:
Verdere ontwikkeling Regionaal Ambulante Teams (RAT's) van Spirit. Een advies voor zorgaanbieder Spirit in Amsterdam
Auteur:
Steege, M. van der en M. Oudhof
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
36 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies