Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenwerken met ouders en leerlingen in ondersteuningstrajecten

In het (voortgezet) speciaal onderwijs

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben regelmatig contact met ouders. Ook op uw school zal sprake zijn van een intake, besprekingen in het kader van het ondersteuningsplan, tien minuten gesprekken, informeel contact, ouderavonden en misschien een ouderraad. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor schoolsucces. Het is dus vanzelfsprekend dat een school in ouderbetrokkenheid investeert. De kwaliteit van de relatie met ouders kan echter vaak nog worden verbeterd.

Het is belangrijk om vanaf het begin te investeren in een goede relatie met ouders. Met name wanneer het nodig is om snel externe hulp in te schakelen voor het kind en/of de ouders of het gezin. Met behulp van deze handreiking kunt u met uw team (en met ouders) werken aan een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Een aantal vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe ga ik als school met ouders om? Hoe zorg ik ervoor dat leerkrachten met ouders in gesprek gaan op het moment dat het nog goed gaat met de leerling? Laten we wel weten wanneer het goed gaat? En: zijn de verwachtingen van school en ouders helder en uitgesproken?

Deze handreiking is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.


Titel:
Samenwerken met ouders en leerlingen in ondersteuningstrajecten. In het (voortgezet) speciaal onderwijs
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
11 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies