Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Werken aan kosteneffectieve jeugdhulp: beter met minder

Een kosteneffectieve zorg voor kinderen en gezinnen is nodig om binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk kinderen te helpen en te voorkomen dat wachtlijsten oplopen. Dit vraagt om een groter kostenbewustzijn bij hulpverleners, organisaties en gemeenten. Over kosteneffectiviteit in de zorg voor jeugd is nog niet veel bekend. In verschillende gemeenten experimenteren jeugdhulpinstellingen met het verbeteren van zorg bij een reductie van kosten.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft twee bijeenkomsten georganiseerd over kosteneffectiviteit, om het kostenbewustzijn bij hulpverleners en organisaties te vergroten en een eerste verkenning te doen naar inspirerende voorbeelden voor het vergroten van kosteneffectiviteit in de jeugdsector. Door praktijkvoorbeelden te beschrijven, aan elkaar te presenteren en elkaar van feedback te voorzien vond een eerste uitwisseling plaats over de mogelijkheden en risico's van kosteneffectief werken.

Het rapport 'Werken aan kosteneffectieve jeugdhulp: beter met minder' beschrijft de conclusies van de twee bijeenkomsten.


Titel:
Werken aan kosteneffectieve jeugdhulp: beter met minder
Auteur:
Addink, A., M. de Lange en P. Dijkshoorn
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
10 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies