Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Vroegsignalering en ondersteuning in de kinderopvang

Monitor naar de samenwerking tussen de ouder-kindadviseur en de Alert4you coach in de kinderopvang

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam een monitoronderzoek verricht naar de samenwerking tussen de ouder-kindadviseur, de Alert4you coach en de kinderopvang. Het doel van deze monitor was inzicht te krijgen in de succesfactoren en aandachtspunten van de huidige samenwerking.  

Resultaten monitor

Dit rapport geeft de resultaten van de monitor weer en sluit af met concrete aanbevelingen die kunnen helpen bij het vormgeven van de optimale samenwerking. De kinderopvang kan met hulp van de ouder-kindadviseur en de jeugdzorgcoach kinderen met opvallend gedrag tijdig signaleren en adequaat omgaan met dit gedrag en samenwerken met ouders.


Titel:
Vroegsignalering en ondersteuning in de kinderopvang. Monitor naar de samenwerking tussen de ouder-kindadviseur en de Alert4you coach in de kinderopvang
Auteur:
Daamen, W., en C. Chênevert
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's
Vroegsignalering en ondersteuning in de kinderopvang

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies