Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Steun voor aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding

Visiedocument voor gemeenten

Hoe kunnen aanstaande ouders voorbereid worden op hun nieuwe rol als opvoeder en ouder?  

Deze publicatie geeft antwoord op deze vraag. Het document geeft een overzicht van literatuur en onderzoek, kijkt naar inspirerende voorbeelden uit de internationale en Nederlandse praktijk, en naar de ondersteuningsbehoeften van ouders zelf volgens een online peiling.

Ouders hebben baat bij ondersteuning tijdens hun zwangerschap, blijkt uit literatuur en onderzoek. Dit is niet alleen belangrijk voor een positieve ontwikkeling van hun kind, maar ook om zich voor te kunnen bereiden op de aankomende veranderingen in de partnerrelatie.

Dat aanstaande ouders behoefte hebben aan informatie en ondersteuning, komt overduidelijk uit de opiniepeiling naar voren. Ook zouden zij graag contact hebben met andere ouders. Het voorbereiden op de opvoeding en het ouderschap vinden de respondenten net zo belangrijk als de voorbereiding op de bevalling.

In Scandinavische landen zijn mooie voorbeelden te vinden van een sluitend aanbod voor aanstaande en prille ouders, afgestemd op de behoeften van en in samenwerking met deze ouders. Ook in Nederland zijn recente en veelbelovende initiatieven in deze richting te vinden, zoals bijvoorbeeld Centering Pregnancy, de cursus Zwanger, Bevallen, een Kind en Towards Parenthood.

Een belangrijke aanbeveling voor gemeenten is zich te laten inspireren door deze internationale en Nederlandse voorbeelden, zodat er op wijkniveau een structureel aanbod kan ontstaan om in de behoeften van aanstaande ouders te voorzien.

Dit visiedocument is tot stand gekomen met input van de Werkgroep Opvoedsteun aanstaande ouders op Kennisnet Jeugd.


Titel:
Steun voor aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding. Visiedocument voor gemeenten
Auteur:
Ligtermoet, I., K. Okma
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
37 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies