Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Rapportage monitoronderzoek naar de meerwaarde van OKIDO

Ondersteuning Kinderen in DagOpvang (OKIDO) is een samenwerkingsverband van een aantal instellingen voor welzijnswerk, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening en de gemeenten Amsterdam en Diemen. OKIDO wil de integratie van kinderen met een beperking of ontwikkelings-, contact- of gedragsprobleem in de reguliere voorscholen en kinderopvang mogelijk maken. OKIDO doet dit door de groepsleiding te coachen, kinderen in de reguliere opvang te begeleiden of de uitbreiding van de reguliere groepsleiding financieel mogelijk te maken.

Aanleiding

De stuurgroep van OKIDO heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd onderzoek te doen naar de meerwaarde van OKIDO, mede in het licht van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd en de wijze waarop die in Amsterdam vorm gaat krijgen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in de tweede helft van 2013 onderzocht wat de sterke kanten van OKIDO zijn. Ook de  behoeften van de ondersteunde organisaties is onderzocht.

Dit rapport geeft de resultaten van het uitgevoerde monitoronderzoek weer.


Titel:
Rapportage monitoronderzoek naar de meerwaarde van OKIDO
Auteur:
Bosscher, N., C. Chênevert en M. Balledux
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
46 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies