Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Passend onderwijs en jeugdhulp: een gedeelde verantwoordelijkheid

Notitie Denktank Transformatie Jeugdstelsel

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, passend onderwijs, de Participatiewet en de uitgebreide Wmo. Het Nederlands Jeugdinstituut nam daarom het initiatief om onder voorzitterschap van Job Cohen met bestuurders uit de jeugdsector te discussiëren over de vraag welke thema's écht om anders werken vragen en daarvoor bouwstenen aan te reiken.

Deze zogeheten Denktank Transformatie Jeugdstelsel ging daarbij ook het gesprek aan met cliënten, gemeenten, onderwijs en bestuurders uit de langdurende zorg voor jeugdigen met een beperking. De notitie 'Passend onderwijs en jeugdhulp: een gedeelde verantwoordelijkheid' is onder andere in dit kader ontwikkeld.


Titel:
Passend onderwijs en jeugdhulp: een gedeelde verantwoordelijkheid. Notitie Denktank Transformatie Jeugdstelsel
Auteur:
Prakken, J., C. Deen en B. Wijnen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
17 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies