Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Het OPDC nieuwe stijl en vergelijkbare arrangementen

Een werkdocument voor de nieuwe Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Dit werkdocument bevat beschrijvingen van de ondersteuningsarrangementen die samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs kunnen inzetten:

  • extra onderwijsondersteuning op de reguliere school;
  • een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) nieuwe stijl;
  • symbiose;
  • voortgezet speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen van de aangesloten scholen. Het bestuur legt in het ondersteuningsplan vast op welke manier het samenwerkingsverband ondersteuning biedt. Schoolbesturen kunnen dit werkdocument gebruiken bij de inrichting van hun ondersteuning.


Titel:
Het OPDC nieuwe stijl en vergelijkbare arrangementen. Een werkdocument voor de nieuwe Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Auteur:
Messing, C., J. Derksen en F. Hoogeboom
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies