Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De eerste lijn: over wijkteams, generalisten, kansen en dilemma's

De Transformatie-denktank ziet in het nieuwe jeugdstelsel een belangrijke scharnierfunctie weggelegd voor een eerste lijn die de leefwereld van mensen verbindt met de systeemwereld van de hulpverlening. De professional fungeert er als eerstehulppost die stimuleert dat opvoed- en opgroeivragen zoveel mogelijk in de eigen omgeving opgelost worden en voorkomt dat lichte problemen escaleren of ten onrechte gemedicaliseerd worden. 

Om de verschillende functies naar behoren te kunnen uitoefenen moet de eerstelijnshulp voor jeugd beschikken over eerstelijnsprofessionals die breed inzetbaar zijn bij het gewone opvoeden en opgroeien.

Deze publicatie is een deelnotitie en hoort bij de publicatie Beter met minder.


Titel:
De eerste lijn: over wijkteams, generalisten, kansen en dilemma's
Auteur:
Denktank Transformatie Jeugdstelsel, Prakken, J. (red.)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
9 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies