Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Algemene bevindingen en aanwijzingen voor de pleegzorgpraktijk

Pleegkinderen vormen een kwetsbare groep; ze hebben vaak een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of traumatische ervaringen. Deze kinderen vragen dan ook een specifieke en stabiele ondersteuning. Bij het bieden van pleegzorg komt veel kijken. Zo moeten er geschikte pleegouders gevonden worden en moeten zij goed worden voorbereid en begeleid. De ouders houden een belangrijke rol; de samenwerking met hen en met andere betrokkenen moet goed verlopen. Goede nazorg moet geregeld zijn en er moet snel besloten worden wat het perspectief van de plaatsing is: kan het kind terug naar de ouders, of moet de pleegzorgplaatsing een permanent karakter krijgen? Deze factsheet behandelt uiteenlopende aspecten van pleegzorg.

De factsheet is gebaseerd op acht literatuurstudies over pleegzorg:

  • Review Voorbereiding, selectie en matching in pleegzorg: wat werkt?
  • Review Het nemen van een opvoedingsbesluit: wat werkt?
  • Review Ontwikkeling van het pleegkind
  • Review Ouders, pleegouders en professionals: posities en samenwerking
  • Review Begeleiden van pleegouders: wat werkt?
  • Review Effectieve interventies voor pleegkinderen en pleegouders
  • Review Continuïteit van pleegzorg
  • Review Verlaten van pleegzorg: hereniging en 18-plus

Titel:
Algemene bevindingen en aanwijzingen voor de pleegzorgpraktijk
Auteur:
Daamen, W., Zoon, M. Baat, M. de
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
3 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies