Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Onderzoekend (leren) werken in brede school en integraal kindcentrum

Samenwerking tussen praktijk en opleiding

Het belang van 'onderzoekend (leren) werken' wordt in de wereld van onderwijs en opvoeding al jaren gepropageerd. Studenten leren het in hun opleidingen; leraren en andere pedagogisch begeleiders moeten zich er tijdens hun werk in professionaliseren. Opleidingen en praktijken vormen hiervoor dan ook samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in de vorm van leer- of kennisgemeenschappen en academische werkplaatsen.

Deze publicatie is ontstaan uit kennisuitwisseling binnen de Kenniskring Brede School van het Nederlands Jeugdinstituut, waarbij twee casestudies centraal stonden. De publicatie bevat:

  • een inleiding over de totstandkoming van deze leidraad
  • een gespreksleidraad voor opleidingen en brede scholen ter bespreking van overeenkomsten en verschillen tussen de partners die van belang zijn bij een gezamenlijke aanpak van het onderzoekend (leren) werken.

Voorbeelden uit de casestudies zijn ook verwerkt in de gespreksleidraad. De publicatie is bedoeld voor leidinggevenden, medewerkers en bestuurders van brede scholen en opleidingen die in zulke samenwerkingsverbanden werken, of overwegen dat te gaan doen.


Titel:
Onderzoekend (leren) werken in brede school en integraal kindcentrum. Samenwerking tussen praktijk en opleiding
Auteur:
Oenen, S. van en P.P. Bakker
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
10 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies