Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Naar een samenhangend regionaal aanbod voor steun en hulp bij opvoedingsvragen

De resultaten van fase 1 en 2 van het ondersteuningsproces

Vanuit het Nederlands Jeugdinstituut is tussen december 2011 en september 2012 ondersteuning geboden bij de opbouw van een dekkend en toekomstbestendig aanbod voor opvoedingsondersteuning. Het doel van de ondersteuning was het begeleiden van de gemeenten, in de Kop van Noord-Holland bij het opstellen van een gezamenlijke visie en toe te werken naar een plan van aanpak voor 2012 en verder.

Het aanbod van opvoedingsondersteuning bestaat uit: het versterken van de pedagogische civil society; laagdrempelig aanbod voor informatie en advies; lichte pedagogische ondersteuning en vroegtijdige inzet van hulp voor jeugd en gezin vanuit of via het CJG en de zorgstructuren in en rond het onderwijs; ambulante (vrij toegankelijke) jeugdzorg; geïndiceerde jeugdzorg via BJZ en Jeugd GGZ (dit met het oog op de toekomstige stelselherziening Jeugdzorg).


Titel:
Naar een samenhangend regionaal aanbod voor steun en hulp bij opvoedingsvragen. De resultaten van fase 1 en 2 van het ondersteuningsproces
Auteur:
Westering, Y. van, en E. Blaauw
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
77 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies