Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Zo werkt u met het Kwaliteitskompas

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten van jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie, voor kinderen en hun ouders. Het helpt om in zes stappen grip te krijgen op het jeugdbeleid.

U begint met een analyse van hoe het gaat met de jeugd. Wat gaat goed en welke problemen spelen er? Wat vraagt aandacht? Op basis hiervan gaat u samen met partners ambities formuleren (stap 1), maatschappelijke resultaten benoemen (stap 2) en hierbij passende activiteiten selecteren (stap 3). Vervolgens gaat u samen in gesprek over hoe u zorgt dat er goede kwaliteit wordt geleverd (stap 4). U krijgt inzicht in de resultaten van de inspanningen (stap 5). Het kompas stimuleert zo de leercyclus van u als gemeente en van uw partners (stap 6).


Titel:
Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
Auteur:
Driedonks, M., N. Udo, I. Batyreva, H. Ooms
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
22 pagina's
Zo werkt u met het Kwaliteitskompas

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies