Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Werken aan effectiviteit in de stadsregio Rotterdam

Beschrijven en onderbouwen van interventies en benutten van kennis over werkzame principes in de residentiële jeugdzorg

In opdracht van de stadsregio Rotterdam heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met zes jeugdzorgaanbieders in Rotterdam de effectiviteit van het jeugdzorgaanbod bevorderd. Zes jeugdzorgaanbieders werkten mee aan dit project: FlexusJeugdplein, Horizon, Prokino, Stek, Timon en TriviumLindenhof.

Naar resultaatgerichte zorg

Negen interventies zijn beschreven en onderbouwd, waarmee een belangrijke stap is gezet om ouders, kinderen en jongeren te verzekeren van resultaatgerichte zorg. Ook is de orthopedagogische basiszorg in de residentiële jeugdzorg onder de loep genomen. Daarna zijn op basis van zestien kwaliteitscriteria vragenlijsten en draaiboeken ontwikkeld om de basiszorg te verbeteren. Daarbij is gebruikgemaakt van kennis over werkzame principes voor het vergroten van de effectiviteit. Het rapport beschrijft de aanpak en resultaten van het project.


Titel:
Werken aan effectiviteit in de stadsregio Rotterdam. Beschrijven en onderbouwen van interventies en benutten van kennis over werkzame principes in de residentiële jeugdzorg
Auteur:
Lange, M. de, en C. Chênevert
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
37 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies