Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Werk in uitvoering

Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel

Het jeugdstelsel gaat veranderen: de gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor een groot aantal voorzieningen, inclusief de gespecialiseerde jeugdzorg. Dat is een ingrijpende en veelomvattende operatie. In het rapport 'Werk in uitvoering' vindt u antwoord op de belangrijkste vragen.

Discussiepunten en mogelijke oplossingen

Het rapport informeert over de opbouw van het huidige jeugdstelsel: over welke voorzieningen gaat het? De inhoudelijke inrichting van het nieuwe stelsel wordt uitgewerkt op basis van wat er de afgelopen jaren al tot stand is gebracht. Ook komen de belangrijkste discussiepunten aan bod. Sommige vragen kunnen nog niet beantwoord worden, bijvoorbeeld omdat de meningen verdeeld zijn. Het rapport bespreekt deze vragen en schetst verschillende oplossingsrichtingen.

Voor wie?

Het rapport is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel, zoals wethouders, bestuurders, beleidsambtenaren, adviseurs, praktijkontwikkelaars en beroepskrachten.

Deskundigen

Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal deskundigen uit de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming, jeugdreclassering, pedagogiek en passend onderwijs, onder wie Jo Hermanns, Micha de Winter en Adri van Montfoort.


Titel:
Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel
Auteur:
Yperen, T. van en A. van Woudenberg
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
70 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies