Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Wegwijzer voor de intern begeleider

Als spil in de samenwerking met externe zorgpartners

Gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, vermoedens van verwaarlozing of mishandeling, opvoedingsonmacht bij ouders… Iedere intern begeleider op een basissschool kan voorbeelden bedenken van kinderen in dit soort situaties. Het zijn problemen waarvoor de school externe zorginstellingen nodig heeft. Uit een enquête van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat intern begeleiders specifieke vragen hebben over de samenwerking met zorgpartners en behoefte hebben aan ondersteuning daarbij.
Daarom is de 'Wegwijzer voor intern begeleiders' ontwikkeld. De wegwijzer bevat informatie over de samenwerking van basisscholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. Het boek is speciaal gericht op de taken van de intern begeleider in de samenwerking met externe zorgpartners. Daarbij is geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk en vragen van intern begeleiders.

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders, het Platform van Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Weer Samen Naar School Plus.


Titel:
Wegwijzer voor de intern begeleider. Als spil in de samenwerking met externe zorgpartners
Auteur:
Bosdriesz, M. en C. Messing
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
150 pagina's
ISBN:
978 90 8830 035 6
Prijs:
€ Alleen verzendkosten

Download de publicatie

Extra download(s):

Publicatie bestellen

Uw bestelling wordt verwerkt door Buro Extern. Uw gegevens worden gedeeld met Buro Extern om de afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht bij:

  • Buro Extern
  • Berenkoog 11
  • 1822 BH Alkmaar
  • bestelling@extern.nl
  • (072) 567 00 00
  • (072) 567 00 15

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies