Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Weg van de regelreflex

Omgaan met incidenten in de jeugdhulp

In de discussie over het monitoren van de kwaliteit van de hulp is geregeld te horen: Leuk hoor, al die gegevens verzamelen en met elkaar daarover praten. Maar er hoeft maar één misser gemaakt te worden en de media en politiek staan op hun kop: het is maar niks met die kwaliteit.

Daarom krijgt in deze notitie het fenomeen van 'incidenten' aandacht: casuïstiek waarbij de hulp- of dienstverlening lijkt te zijn misgegaan. Een handelingsprotocol voor de gemeentelijke organisatie van Amsterdam stelt dat bij ernstige incidenten de verleiding groot is om de samenleving te beloven dat er meer regels en toezicht nodig zijn. Tegelijk willen we ook meer ruimte voor de professionals en minder bureaucratie.

Doel van dit werkdocument, in opdracht van Gemeente Amsterdam, is om ideeën aan te reiken voor hoe de balans tussen de verantwoordelijkheden van de gemeente en die van de instellingen en professionals is vorm te geven. Hoe is – gebruikmakend van die balans - te voorkomen dat elk incident aanleiding is om de praktijk nieuwe regels op te leggen?


Titel:
Weg van de regelreflex. Omgaan met incidenten in de jeugdhulp
Auteur:
Yperen, T. van
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
14 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies