Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg

In veel publicaties lezen we dat de jeugdzorg vraaggericht moet zijn. Tegelijk worden er veel pleidooien gehouden voor een meer 'evidence based' hulpverlenen. Dat houdt in dat de hulpverlener zijn interventies moet vormgeven volgens de inzichten over wat wel en niet effectief is. Hoe verhouden deze twee principes zich tot elkaar? Dit rapport belicht dit thema vanuit de literatuur. De studie laat zien dat de twee principes zich goed tot elkaar verhouden. Het concept 'motivatie van de cliënt' vormt daarbij een belangrijke verbindende schakel.


Titel:
Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg
Auteur:
Yperen, T. van, Y Booij en M.C. van der Veldt
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
30 pagina's
ISBN:
9059570774

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies