Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Voortgangsrapportage mei 2013

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Deze voortgangsrapportage geeft een beknopt overzicht  van de stand van zaken met betrekking tot de diverse deelprojecten. Het betreft de volgende deeltrajecten:

  • voorbereiding beroepsregisters en beroepsverenigingen
  • verbinden en registreren
  • in lijn brengen scholing en opleidingen met registratievereisten
  • verbetering entree sector

Daarnaast gaat de rapportage in op de voortgang van het wetgevingstraject, de oprichting van het Kwaliteitsregister Jeugdzorg, de ontwikkelingen rond de transitie jeugdzorg en de vervolgplanning.

Alle genoemde trajecten zijn te vinden op de website www.professionaliseringjeugdzorg.nl.
Op deze website is tevens nadere informatie te vinden over de diverse deeltrajecten.


Titel:
Voortgangsrapportage mei 2013. Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg
Auteur:
Berger, M.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
12 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies