Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Voor een sterke basis

Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid; zij concretiseren wet- en regelgeving zoals is bepaald door de landelijke politiek. Daarnaast hebben gemeenten eigen taken en verantwoordelijkheden. Binnen het domein Jeugd, en dan met name met betrekking tot een sterke basis voor gezond opgroeien en opvoeden, bepalen de volgende wetten het gemeentelijke jeugdlandschap:

  • Jeugdwet
  • Wet kinderopvang
  • Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)
  • Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
  • Wet op het primair onderwijs
  • Wet passend onderwijs.

In deze brochure staat per wet beschreven om welke voorzieningen het gaat en welke taken en verantwoordelijkheden gemeenten hebben.


Titel:
Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
7 pagina's
Voor een sterke basis

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies