Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Voor Veilig en Veilig Verder

Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland

Volgens de samenstellers van dit advies moet er meer aandacht komen voor het voorkomen van en hulpverlening bij kindermishandeling. Burgers moeten gestimuleerd worden hun verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig opvoed- en opgroeiklimaat. Gemeenten moeten een gerichte en getrapte preventiestrategie invoeren om kindermishandeling te voorkomen. Daarnaast moeten onderzoek en hulpverlening bij kindermishandeling integraal en multidisciplinair georganiseerd zijn.

Op verzoek van de Kinderombudsman

Op verzoek van de Kinderombudsman hebben het Nederlands Jeugdinstituut, Augeo, Bernard van Leer Foundation, Fier Fryslân, Landelijk programma  Huiselijk Geweld en de Politietaak en MOVISIE dit advies uitgebracht met als doel kindermishandeling in Nederland doeltreffend aan te pakken.


Titel:
Voor Veilig en Veilig Verder. Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut en andere organisaties
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
39 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies