Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Verlengde leertijd en educatieve samenhang

OBS De Boog te Rotterdam

De Rotterdamse gemeente en schoolbesturen willen hun leerlingen meer kansen geven zich te ontplooien en hen meer bagage meegeven voor een succesvolle toekomst. Dit voornemen hebben zij vastgelegd in het plan 'Maatwerk op school: meer leertijd voor kinderen!'. De gemeente wil hiermee de samenwerking met de wijken bevorderen, de betrokkenheid van ouders vergroten en de sociale samenhang in wijken stimuleren.

Tien scholen in Rotterdam zijn in het schooljaar 2007-2008 gestart met een 'dagarrangement' en 24 scholen met een 'wijkarrangement'. In beide gevallen verlengen de scholen de schoolweek met maximaal zes uur. In het dagarrangement zijn de activiteiten voor alle kinderen vanaf groep 3 verplicht. In de wijkarrangementen is het aanbod facultatief. De scholen in de buurt werken met elkaar samen om tot een gezamenlijk aanbod te komen. In dit rapport wordt de invoering van het dagarrangement op basisschool De Boog in Delfshaven beschreven.


Titel:
Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam
Auteur:
Valkestijn, M.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
6 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies