Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Verkorting doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen

Evaluatie pilots Project 'Afstemming Werkwijze in de Keten' (Programma Beter Beschermd)

De projectgroep 'Afstemming Werkwijze' heeft een aantal pilots gestart waarin wordt samengewerkt door de ketenpartners in de jeugdzorg: bureau jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank. Gezamenlijk ontwikkelen zij een werkwijze die een maximale doorlooptijd van 42 werkdagen mogelijk maakt. In augustus 2006 is het NJi gestart met de evaluatie van het project, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten.


Titel:
Verkorting doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen. Evaluatie pilots Project 'Afstemming Werkwijze in de Keten' (Programma Beter Beschermd)
Auteur:
Eijgenraam K, R. Schouten, C. Bartelink en T. Hoogendoorn
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
102 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies