Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Verkenning Programmavoorstel Vrijwillige Inzet

Notitie ter voorbereiding van het ZonMw programmavoorstel Vrijwillige Impuls voor en door jeugd en gezin 2009 – 2011

Deze verkenning is in februari - maart 2009 uitgevoerd door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van ZonMw. Zowel de ondernomen stappen die hebben geleid tot deze notitie, als de definitieve vaststelling van de inhoud, stonden in het teken van het aanleveren van bouwstenen voor het te ontwikkelen programmavoorstel. Het betreft kennis aangaande de inzet voor en door jongeren als ook kennis over de inzet voor en door gezinnen. Daarbij is zowel naar de methoden zelf, als naar de randvoorwaarden gekeken.

Aanleiding voor deze verkenning was een motie van de Tweede Kamer die erop gericht is om met extra financiële middelen innovatieve projecten te bevorderen die een stimulans geven aan participatie in de vorm van vrijwillige inzet. Met die extra middelen wilde het kabinet met name een impuls geven aan de vrijwillige inzet voor en door jongeren en voor en door gezinnen, om zodoende te investeren in de pedagogische sociale omgeving.


Titel:
Verkenning Programmavoorstel Vrijwillige Inzet. Notitie ter voorbereiding van het ZonMw programmavoorstel Vrijwillige Impuls voor en door jeugd en gezin 2009 – 2011
Auteur:
Bosch, A. van den, E. Boss, J. Hoex en T. Berg-le Clercq
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
104 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies