Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Veiligheidskaart

Checklist voor een veilige school

De 'veiligheidskaart' kan gebruikt worden door scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee toetsen zij hun veiligheidsbeleid aan:

  • wat wettelijk verplicht is;
  • wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is, en
  • wat voor de school geschikt is.

Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan.

Er is ook nog een andere versie van deze checklist, met een toelichting en verwijzing naar de wetten die betrekking hebben op de veiligheidskaart.


Titel:
Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
8 pagina's
Veiligheidskaart

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies