Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Transforming together

An international review of transition issues for the Dutch youth services

In september 2012 bezocht een internationale visitatiecommissie op uitnodiging van het Nederlands Jeugdinstituut de gemeenten Stichtse Vecht en Leeuwarden. De visitatiecommissie ging in gesprek met Nederlandse wethouders, beleidsmakers, professionals en burgers over de aansluiting tussen pedagogische basisvoorzieningen en eerstelijnsvoorzieningen en over ouderbetrokkenheid.

Aanbevelingen

Een centrale aanbeveling van het visitatieteam is dat in Nederland het beleid en de uitvoering meer vanuit de welzijnsbenadering dan vanuit de zorgbenadering vorm moet krijgen. Bijvoorbeeld door een jeugdbeleidsstrategie met een concreet actieplan te ontwikkelen en voorrang te geven aan lokale initiatieven. Volgens de experts begint 'outreachend' werken en het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij het aansluiten bij plaatsen waar ouders en kinderen al komen. De gemeenten kunnen ontmoetingsplaatsen faciliteren waarbij ouders en jongeren de inrichting en uitvoering voor hun rekening nemen. Dit rapport geeft alle bevindingen van de internationale visitatiecommissie weer.

 


Titel:
Transforming together. An international review of transition issues for the Dutch youth services
Auteur:
Miller, S.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
44 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies