Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Toets basisset CJG-indicatoren

Op verzoek van gemeenten is in 2010 een eerste basisset van indicatoren gemaakt om de effecten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in kaart te brengen. Het Nederlands Jeugdinstituut is daarop gevraagd de set nog eens door te lichten. Het gaat daarbij om een gedetailleerde, technische analyse van de voorliggende set: klopt het allemaal?

Vervolgstap: testen in de praktijk

Het rapport geeft een beeld van een nuttige basisset die echter nog verdere ontwikkeling behoeft. De aanbeveling is dan ook een aantal vervolgactiviteiten in gang te zetten, die onder meer moeten zorgen voor een duidelijke definitie van begrippen, een operationalisering van alle voorgestelde indicatoren en het in pilots testen van het werken met de indicatoren in de praktijk. Het rapport bevat een goed onderbouwde beoordeling van de voorgestelde indicatoren. Dat levert een belangrijke basis voor de vervolgstappen. Het ministerie van VWS en de VNG beramen zich momenteel op deze vervolgstappen.  


Titel:
Toets basisset CJG-indicatoren
Auteur:
Yperen, T. van, en P. van der Steenhoven
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
92 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies