Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Terugvinden van jeugdzorgdossiers

Inventarisatie van archieven met afgesloten jeugdzorgdossiers en wet- en regelgeving omtrent het bewaren van jeugdzorgdossiers

In opdracht van de Stichting Steunfonds Pro Juventute heeft het Nederlands Jeugdinstituut uitgezocht welke dossiers van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening gearchiveerd zijn, welke bewaard zouden moeten zijn en welke juist vernietigd zouden moeten zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan vragen van ex-cliënten over hun verleden. Zij zijn op zoek naar dossiers over de periode dat zij als kind zorg ontvingen. De vragen die deze mensen hebben, hebben vaak betrekking op gebeurtenissen die zich lang geleden hebben afgespeeld en die veel invloed op hun leven hebben gehad zoals een uithuisplaatsing in pleeggezin of internaat.

Handreiking

De handreiking 'Op zoek naar jeugdzorgdossiers', de bijlage bij dit rapport, is bestemd voor ex-cliënten. Hierin staat een overzicht van wettelijke regels over het bewaren van dossiers en een overzicht van jeugdzorginstellingen waarvan bekend is dat zij dossiers bewaard dan wel vernietigd hebben.


Titel:
Terugvinden van jeugdzorgdossiers. Inventarisatie van archieven met afgesloten jeugdzorgdossiers en wet- en regelgeving omtrent het bewaren van jeugdzorgdossiers
Auteur:
Addink, A. en M. Zoon
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
50 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies