Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Stoppen en helpen

Een adequaat antwoord op kindermishandeling

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Er is veel gedaan aan het verbeteren van melding en signalering. Nog te weinig is bekend wat helpt in de hulp na kindermishandeling, hoe de gevolgen voor kinderen kunnen worden beperkt en de gezinsrelatie zo mogelijk kan worden hersteld. Om in dat hiaat te voorzien, heeft het Nederlands Jeugdinstituut de publicatie 'Stoppen en helpen; een adequaat antwoord op kindermishandeling' uitgebracht.

Effectieve hulp

Dit boek geeft een overzicht van recente kennis over diagnostiek en hulpaanbod. Het beschrijft het ontstaan en de gevolgen van kindermishandeling en laat zien wat uit onderzoek bekend is over effectieve hulp. Hoe onderzoek je situaties van (vermoedelijke) kindermishandeling? Hoe kun je het beste praten met ouders en kinderen over veiligheid en kindermishandeling? En wat moet er gebeuren om de situatie voor het kind weer veilig te maken en de gevolgen voor het kind te beperken?


Titel:
Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling
Auteur:
Berge, I. ten, A. Addink, M. de Baat, C. Bartelink
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
176 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies