Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Stabiliteitsmeter

Rekenhulp voor de kinderopvang

De mate waarin kinderen in vaste groepen verblijven en vaste pedagogisch medewerkers hebben, zijn belangrijke kwaliteitskenmerken van kinderdagverblijven. De 'Stabiliteitsmeter', te downloaden als Excel-bestand, helpt het kinderdagverblijf om deze kwaliteitskenmerken in kaart te brengen en te verbeteren. Digitaal worden de namen van de kinderen, de namen van de pedagogisch medewerkers en de aanwezigheidsdagen ingevuld in het Excel-bestand. De software berekent automatisch de stabiliteit van de groep en presenteert dit in overzichtelijke grafieken.

Kwaliteitsmonitor

De Stabiliteitsmeter is onderdeel van de NCKO-kwaliteitsmonitor, waarmee kinderdagverblijven zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen. Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) is een samenwerkingsverband van de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Nijmegen, dat inzicht moet geven in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.

Herziene versie

De Stabiliteitsmeter is gepubliceerd op cd-rom in de 'De NCKO-Kwaliteitsmonitor' en het boek 'Fijn je weer te zien'. Daarin zijn later nog enkele foutjes ontdekt. Die hebben weliswaar geen invloed op de belangrijkste gegevens, maar het wordt wel aanbevolen de meest recente versie hier te downloaden.

Correcties:

  • De leeftijdsgroepen van twee kinderen (8 en 10) werden niet goed berekend, waardoor de stabiliteitsindex naar leeftijdsgroepen bij die twee kinderen kon afwijken (augustus 2010).
  • Eén van de grafieken was niet goed gedefinieerd (september 2010).
  • De leeftijd in maanden bij kind 46-50 werd niet berekend, waardoor bij deze kinderen ook de stabiliteitsindexen naar leeftijdsgroepen niet werden gepresenteerd (november 2010).
  • De 'Meldingen staf - groepsgrootte' wordt nu altijd goed weergegeven (september 2012).

In 2007 is de 'Rekenhulp Stabiliteit' verschenen bij het boek 'Welkom in de groep'. Hierin werd de stabiliteit anders berekend en er waren verder ook beperkte mogelijkheden. De Rekenhulp Stabiliteit bij het boek is dus niet te vergelijken met de huidige Stabiliteitsmeter en het is beter die niet te gebruiken.


Titel:
Stabiliteitsmeter. Rekenhulp voor de kinderopvang
Auteur:
Pennings, T. en H. Meij
Jaar:
Type:
Werkbladen

Publicaties downloaden:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies