Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Sport als zorgtraject

Een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg

In deze publicatie doet het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verslag van een eerste verkenning naar de effecten en werkzame ingrediënten van sport wanneer dit wordt ingezet als zorgtraject in de geïndiceerde jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland heeft actief bijgedragen aan het vormgeven van deze SportZorg trajecten. De studie komt voort uit het landelijk initiatief van het NISB en Jeugdzorg Nederland met betrekking tot de buurtsportcoach als 'linking pin' tussen organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp en de sportverenigingen.

Verkenning

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er nog geen informatie beschikbaar is over de effecten en werkzame ingrediënten van sport, op een effectevaluatie over het project ‘Meedoen alle Jeugd door Sport’ zelf, na. Er is ook nog geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van sportbeoefening bij jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg. Er is echter wel literatuur beschikbaar over sport an sich (dus niet als interventie), en het effect hiervan op jongeren. Ook is er literatuur beschikbaar over de samenhang tussen sporten en gedragsproblemen bij jongeren die (nog) niet te maken hebben met de (geïndiceerde) jeugdzorg. Naast literatuuronderzoek zijn interviews gehouden met twee experts, namelijk Agnes Elling, werkzaam bij het Mulier Instituut, en Esther Rutten, werkzaam bij adviesbureau Van Montfoort.


Titel:
Sport als zorgtraject. Een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg
Auteur:
Zoon, M., Trompetter, A.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
17 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies