Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Specifieke zorg voor jeugd in het nieuwe stelsel

In het debat over de stelselwijziging wordt specialistische zorg vaak geassocieerd met duur en zwaar. Te makkelijk doorverwijzen naar die zorg zou leiden tot onnodige medicalisering en hoge kosten. Deze visie leidt er toe dat de meeste aandacht tot nu toe uitgaat naar de versterking van de eerste lijn. Langzaam maar zeker lijkt er in het debat over het nieuwe jeugdstelsel meer ruimte te komen om verder te kijken dan de eerste lijn. Men begint zich te realiseren dat er een grote groep kinderen en gezinnen is voor wie meer specifieke en specialistische zorg nodig is.

In deze notitie wordt duidelijk gemaakt dat er aanvullend op de generalistische kennis en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden nog steeds behoefte is aan specifieke kennis en zorg die een antwoord geeft op specifieke vragen. Eerste lijn en aanvullende zorg staan niet los van elkaar maar vormen samen een dynamisch zorgcontinuüm.

Deze publicatie is een deelnotitie en hoort bij de publicatie Beter met minder.


Titel:
Specifieke zorg voor jeugd in het nieuwe stelsel
Auteur:
Denktank Transformatie Jeugdstelsel, Lange, M., Prakken, J., Candel, F., Dijkshoorn, P., Verhoef, M., Yperen, T. van (red.)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
16 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies