Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Snel terug naar school is veel beter

Landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

De handreiking 'Snel terug naar school is veel beter!' biedt praktische adviezen om onnodig ziekteverzuim van leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aan te pakken. Het doel is alle leerlingen in staat te stellen om minimaal een startkwalificatie te behalen. Daarvoor is het nodig problemen van kinderen tijdig te signaleren, zieke leerlingen te begeleiden, en onderscheid te maken tussen ziek en niet ziek, tussen belemmeringen en mogelijkheden. De begeleiding van leerlingen met ziekteverzuim is maatwerk en dient zo mogelijk vorm te krijgen in een individueel re-integratieplan. In dit boek staat de gezamenlijke aanpak van scholen, jeugdgezondheidszorg en leerplicht centraal. Het laatste hoofdstuk bevat een checklist om begeleiding van ziekteverzuim in te voeren.

Voor wie?

De handreiking is gericht op leerkrachten, schooldirecteuren, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van ziekteverzuim in het onderwijs. Het boek is een uitgave van de vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), met een bijdrage van het het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Snel terug naar school is veel beter. Landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren
Auteur:
Vanneste, Y., en H. Lanser, m.m.v. A. Lambermon
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
52 pagina's
Snel terug naar school is veel beter

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies