Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Seksualisering: reden tot zorg?

In deze studie is verkend of er verbanden bestaan tussen de overmaat aan eenzijdige, gender stereotiepe, seksueel getinte uitingen in de media enerzijds (‘seksualisering’) en het seksuele en psychosociale welzijn van jongeren anderzijds. De vraagstellingen werden vanuit vier verschillende deelstudies benaderd. Ten eerste is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens zijn verbanden die aan het licht kwamen in het literatuuronderzoek verwerkt in een model, dat werd getoetst door middel van secundaire analyses op bestaande data.

Hypothetische verbanden met seksualisering die in Nederland nog onvoldoende aandacht kregen, zijn vervolgens onderzocht in een vragenlijstonderzoek onder 1294 jongeren en 1194 ouders. Omdat deze deelstudie nog geen zicht kon geven op de beleving van seksualisering of de behoeften die jongeren of beroepskrachten zelf hebben op dit gebied, zijn tot slot ook nog focusgroepen gehouden onder 28 jongeren en een expertmeeting met 20 professionals die met jongeren werken. Met nadruk dient vermeld te worden dat de resultaten uit de verschillende deelstudies elkaar aanvullen, maar niet een-op-een vergeleken kunnen worden.


Titel:
Seksualisering: reden tot zorg?
Auteur:
Graaf, H., de, Nikken, P., Felten, H., Janssens, K. en Berlo, W. van
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
158 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies