Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseerden het Steunpunt Passend Onderwijs en NJi een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

In de ochtend werd stil gestaan bij landelijke ontwikkelingen en werd er praktijkvoorbeelden gedeeld. ‘s Middags stonden kennisdeling, methodische aanpakken en dialoog centraal. De volgende thema's kwamen onder andere aan bod:

  • de rol van (boven)schoolse voorzieningen bij terugkeer naar VO of doorstroom naar mbo
  • de rol van de plaatsende school gedurende plaatsing
  • welke uitstroomroutes zijn succesvol?
  • de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp: verbinding tussen school-thuis-vrije tijd
  • omgaan met negatieve ervaringen: angst en pesten

De hoogtepunten van de bijeenkomst zijn na te lezen in het verslag.

Let op: De publicatie is een digitale uitgave. Mocht u het liever willen uitprinten, kies dan bij printinstellingen voor 'aanpassen aan formaat'.


Titel:
Schoolse en bovenschoolse voorzieningen
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Verslag
Omvang:
9 pagina's
Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies