Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

School en wijk verbonden (tips)

Tips voor de aansluiting van onderwijs op een wijk-, gebieds- of stedelijke aanpak voor opvoeden en opgroeien

Sterke gezinnen, sterke scholen en sterke wijken, dat zijn de pijlers van positief jeugd- en onderwijsbeleid. Samenwerking leidt tot resultaat als partners erin slagen om bestuur, beleid en uitvoering te verbinden tot een samenhangende aanpak voor jongeren en gezinnen, thuis, op school en in de wijk.

In deze factsheet staan tips voor gemeenten en samenwerkingsverbanden die de verbinding tussen jeugdhulp en het onderwijs willen realiseren in werkbare structuren en processen, bijvoorbeeld in wijkteams. Analyseer bijvoorbeeld de lokale krachten en problemen, en zorg voor een heldere taakverdeling tussen de betrokken voorzieningen.


Titel:
School en wijk verbonden (tips). Tips voor de aansluiting van onderwijs op een wijk-, gebieds- of stedelijke aanpak voor opvoeden en opgroeien
Auteur:
Deen, C., R. Wagemans en B. Wijnen
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
3 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies