Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Schakelen

Naar een effectief stelsel voor jeugd en opvoeding

Onderzoek laat zien dat het met een groot deel van de jeugd goed gaat. Voor een deel geldt echter ook dat er problemen zijn. Over dat deel is geregeld te lezen dat  maar een klein deel van alle kinderen die in nood verkeren hulp krijgen. Gegevens over welke jeugdigen hulp ontvangen, tonen aan dat dit slechts een deel van de probleemgevallen betreft. Gebruikelijk is het om aan de bevindingen twee conclusies te verbinden.

  • De eerste is dat instanties met beroepsbeoefenaren die veel in aanraking komen met kinderen en opvoeders goede signaleringsinstrumenten moeten gaan gebruiken.
  • De tweede conclusie luidt doorgaans dat de verwijzing naar de jeugdzorg beter moet.

In deze bijdrage presenteert de auteur een breder perspectief. Dat laat zien dat – ondanks een kennelijk gebrekkige signalering en verwijzing – er sprake is van een enorme toename in het zorggebruik. Dit moet leiden tot een grondige herbezinning op het stelsel.


Titel:
Schakelen. Naar een effectief stelsel voor jeugd en opvoeding
Auteur:
Yperen, T. van
Jaar:
Type:
Artikel
Omvang:
11 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies