Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Scenario's voor de ontwikkeling JGZ-CJG

De jeugdgezondheidszorg (jgz) wil zich toekomstgericht en duurzaam positioneren. Hoe verhoudt de JGZ zich bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van de centra voor jeugd en gezin (CJG’s)? In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut in deze notitie hoe de verhouding jgz-CJG op verschillende manieren vorm kan krijgen.

Inhoud

Eerst kijken we naar de kern van de CJG-ontwikkeling. Daarna komen de verschillende ontwikkelingslijnen van het CJG aan bod, onder meer geplaatst in het licht van de toekomstige transitie van de jeugdzorg. Het doel van de notitie is het ondersteunen van jgz-organisaties en gemeenten in discussies over de rol en positie van de jgz in een CJG. Dit alles vormt de opmaat naar vier denkbare scenario’s. De scenario’s zijn bewust niet uitgebreid geschetst als ‘ideaalplaatjes’ voor de lange termijn, maar kort en krachtig geformuleerd voor de nabije toekomst.

Krachtenveld

Deze notitie schetst dus de mogelijke positie van een jgz-organisatie binnen een CJG. Het is echter niet alleen aan de jgz-organisatie zelf om haar positie te bepalen. We hebben te maken met een krachtenveld van verschillende belangen en uitgangspunten van meerdere partijen. De gemeente maakt inhoudelijke keuzes ten aanzien van de inrichting van de CJG’s en is opdrachtgever van de jgz. Ook zijn er meerdere aanbieders die een positie aan het verwerven zijn in het CJG. Daarom geeft de notitie ook aan hoe een jgz-organisatie zich kan verhouden tot andere aanbieders. Daarnaast worden de overwegingen geschetst die een rol kunnen spelen bij het besluit van een gemeente over de lokale inzet van de jgz.


Titel:
Scenario's voor de ontwikkeling JGZ-CJG
Auteur:
Tom van Yperen, Bert Prinsen en Paul Nota
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
24 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies