Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenwerking rond vreedzame school en zorgkinderen

Jan Willem van de Meeneschool en BSO Eigenwijs te Utrecht

De Jan Willem van de Meeneschool in Utrecht werkt met het programma 'De vreedzame school' om het sociale en emotionele klimaat in de klas en de school te verbeteren. Conflictoplossing is het uitgangspunt van de vreedzame school. Hiervoor worden de leraren getraind en zijn er verschillende lessen voor de leerlingen. Een andere belangrijk aspect is het opleiden van 'leerlingmediatoren': leerlingen uit de bovenbouw die bij conflicten bemiddelen tussen twee kinderen.
Het programma 'De vreedzame school' is ontwikkeld door bureau Eduniek en al op zo'n 270 basisscholen in Nederland met succes ingevoerd. In deze beschrijving leest u hoe de Jan Willem van de Meeneschool en buitenschoolse opvang Eigenwijs samenwerken aan het programma. Eigenwijs is sinds juni 2006 een 'BSO-pluslocatie', daarom wordt ook aandacht besteed aan de samenwerking bij 'zorgkinderen'.


Titel:
Samenwerking rond vreedzame school en zorgkinderen. Jan Willem van de Meeneschool en BSO Eigenwijs te Utrecht
Auteur:
Mewissen, S.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
7 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies