Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenwerking onderwijs en gemeenten in ontwikkeling

Verkenning in de aansluiting van de wijkaanpak op het voortgezet onderwijs

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in de zomer van 2015 de directeuren van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bevraagd over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De antwoorden zijn geanalyseerd op basis van 27 ingevulde vragenlijsten. In deze factsheet heeft het Nederlands Jeugdinstituut de uitslag van die vragenlijsten uitgewerkt.

Samenwerken vanuit één plan, dat is de opdracht vanuit de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet. Om kinderen, jongeren en gezinnen eerder en beter te kunnen helpen, moet de ondersteuning op school, thuis of in de wijk goed op elkaar aansluiten. Maar hoe doe je dat? En gebeurt het al? Deze verkenning brengt de aansluiting van de wijkaanpak op het voortgezet onderwijs in beeld.


Titel:
Samenwerking onderwijs en gemeenten in ontwikkeling. Verkenning in de aansluiting van de wijkaanpak op het voortgezet onderwijs
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
2 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies