Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Advies over de toekomstige professionalisering van het CJG

Hoe kan het werk van CJG-professionals in de dagelijkse praktijk verbeterd worden? Dit rapport geeft aanbevelingen voor de professionalisering van de Centra voor Jeugd en Gezin in de periode 2011-2015. Het geeft een beschrijving van de negen belangrijkste thema's die van belang zijn voor de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de samenwerking en de organisatie. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn: vraaggericht werken, het ontwikkelen van een samenhangend pakket van opvoedingsondersteuning, het versterken van samenhangende zorg en het borgen van een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast geeft dit rapport een voorstel voor een professionaliseringsagenda voor de periode 2011-2015. 

Gezamenlijk advies

Dit advies van de Coördinatiegroep Professionalisering CJG aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gezamenlijk geformuleerd door de vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, de brancheorganisaties, VNG, RIVM/Centrum Jeugdgezondheid en het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Advies over de toekomstige professionalisering van het CJG
Auteur:
Prinsen, B., en M. Beckers
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
44 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies