Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samen sterk voor passend onderwijs aan zmolk'ers

Introductie zmolk-pakket

Om de continuïteit en doorontwikkeling van OZA's voor zmolk'ers te stimuleren en te borgen, hebben verschillende partijen gezamenlijk een instrumentarium ontwikkeld; het is gebundeld in het zmolk-pakket. Initiatiefnemers waren het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en vele professionals uit het veld droegen bij met essentiële kennis en inzichten.

Het zmolk-pakket bestaat uit een aantal samenhangende publicaties. De procesgerichte publicaties bieden handvatten en kennis aan beleidsmakers en staf. De uitvoeringsgerichte reeks betreft de praktijk en is interessant voor uitvoerende professionals. Elke publicatie belicht een specifiek aspect van de OZA’s, zoals achtergrondkennis, een stappenplan, competenties, of werken aan kwaliteit.


Titel:
Samen sterk voor passend onderwijs aan zmolk'ers. Introductie zmolk-pakket
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
3 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies