Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samen school maken

De kracht van preventieve inzet in het onderwijs

Deze brochure bevat negen voorbeelden van manieren waarop leerlingen in een vroeg stadium hulp en ondersteuning in en om de school kunnen krijgen. Vaak werken daarbij verschillende instanties samen voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Behoeften

De leerlingen hebben verschillende behoeften aan ondersteuning: leren voor jezelf op te komen, leren omgaan met verdriet en angsten, het verminderen van agressief gedrag en bevorderen van positief gedrag, het voorkomen van schulden of het tegengaan van ongeoorloofd (ziekte)verzuim.

Preventie

In alle voorbeelden gaat het om preventie door instellingen in en om de school, om het bevorderen van het welbevinden en positief gedrag van de leerlingen, voorkomen dat problemen escaleren en bijdragen aan schoolsucces en participatie van leerlingen. Daarbij kan ook hulp worden geboden aan ouders en leerkrachten.
De brochure is een uitgave van het Landelijk Platform Onderwijs Jeugdzorg, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Samen school maken. De kracht van preventieve inzet in het onderwijs
Auteur:
Landelijk Platform Onderwijs Jeugdzorg
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
22 pagina's
Samen school maken

Download de publicatie

Deze brochure is voor 5,50 euro (exclusief verzendkosten) via e-mail te bestellen bij Ingrado: info@ingrado.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies