Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samen kunnen we steeds meer (deel 2)

Monitor Alert4you

Het doel van het landelijke programma 'Alert4you' is het versterken van de kinderopvang door samen te werken met de jeugdzorg. Daarbij gaat het om vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders. Als dat goed gebeurt, kunnen kinderen later zonder oplopende problemen deelnemen aan het basisonderwijs. In opdracht van het Kinderopvangfonds heeft het Nederlands Jeugdinstituut de proefprojecten van Alert4you onderzocht. Het doel is het volgen van de praktijk en het beschrijven van de werkwijze en de werkzame factoren.

Snelle ondersteuning

Kinderopvangcentra willen jonge kinderen die door hun gedrag opvallen sneller de juiste ondersteuning geven, het liefst op het kinderdagverblijf. Zulke snelle ondersteuning is nodig omdat er vaak te laat gereageerd wordt op signalen van kinderen. Terwijl jonge kinderen met problemen of onbenutte talenten snel vastlopen. Alert4you stimuleert de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg waardoor ouders en kinderen sneller goed advies en een steuntje in de rug krijgen van de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf.

Proefprojecten

Om werkzame factoren in de praktijk vast te stellen werkt Alert4you met proefprojecten waarin kinderdagverblijven samenwerken met jeugdzorginstellingen. In dit verslag wordt de eindstand beschreven van vijf proefprojecten. De resultaten geven een goed beeld van de succesfactoren en de aandachtspunten van de Alert4you-aanpak. Dit rapport sluit aan bij het eerder verschenen Samen kunnen we meer. Voor een goed zicht op het project is het noodzakelijk om beide deelrapporten te lezen.


Titel:
Samen kunnen we steeds meer (deel 2). Monitor Alert4you
Auteur:
Chênevert, C. en M. Balledux
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
35 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies