Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen

Handreiking en denkkader voor gemeenten

De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien. Dat is mogelijk met 'jeugdhulp in gezinsvormen', variërend van preventieve inzet van sociale steun door een steungezin, tot opvang in een pleeggezin of gezinshuis voor kinderen die tijdelijk of permanent niet thuis kunnen wonen.

Een gemeente met een sterke sociale infrastructuur kan informeel en formeel georganiseerde sociale steun inzetten om te zorgen dat het potentieel van de lokale en regionale gemeenschap ontsloten wordt en gezinnen elkaars hulpbron zijn.

De handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen' beschrijft vijf ontwikkelpunten die voor gemeenten van belang zijn bij beleid rondom jeugdhulp in gezinsvormen. Het bijbehorende denkkader geeft belangrijke achtergrondinformatie.

De handreiking is een uitgave van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten
Auteur:
Oomen, D., J.W. Roseboom, M. de Baat, C. Chênevert, I. Bastiaanssen en C. Vink
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
31 pagina's
Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies