Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Repositioning or shifting paradigms?

An international review on Dutch positive youth policies

In dit rapport doet een internationale visitatiecommissie verslag van haar bezoek aan twee Nederlandse gemeenten die werken aan positief jeugdbeleid: Gouda en Oss. De commissie vergelijkt het Nederlandse lokale jeugdbeleid met dat in andere Europese landen. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Het is een goede ontwikkeling dat er initiatieven genomen worden om jongeren postief te benaderen en hun talenten te ondersteunen in plaats van zich vooral te richten op problemen en risico's. Daarmee sluit het Nederlandse jeugdbeleid aan bij dat in andere Noord-Europese landen en bij de visie van de Raad van Europa. Het gevaar bestaat echter dat het jeugdbeleid beperkt wordt tot preventie (voorkomen van problemen).
  • De commissie was onder de indruk van de activiteiten van de Nederlandse Centra voor Jeugd en Gezin en van de samenwerking tussen sociaal werk, onderwijs, jeugdwerk, werktrajecten en lokale overheid.

De visitatiecommissie bestond uit experts uit Nederland, België, Finland en Groot-Brittannië. Hun bezoek was een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het rapport is gepresenteerd op het landelijk congres 'Positief Jeugdbeleid' op 10 oktober 2011.


Titel:
Repositioning or shifting paradigms? An international review on Dutch positive youth policies
Auteur:
Coussée, F., H. Williamson, L. Siurala, L. van der Meijs
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
30 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies