Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Quickscan Radicalisering

Verkenning van de lokale praktijk

Hoe gaan professionals en vrijwilligers in de lokale praktijk om met jongeren die (dreigen te) radicaliseren in de richting van jihadisme? Hoe signaleren ze dat? Wat doen ze om het te voorkomen? Hoe pakken ze radicalisering aan? En werken ze bij dat alles ook samen? In opdracht van de ministeries van VWS en VenJ voerden het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie in de eerste drie maanden van 2016 een quickscan uit in elf gemeenten om in beeld te brengen hoe men in de praktijk te werk gaat. Belangrijkste doel van de quickscan was het in kaart brengen van ervaringen en behoeften van zowel beroepskrachten in zorg- en hulpverlening als van personen uit zelforganisaties en van sleutelfiguren uit het informele netwerk. Het rapport beschrijft de resultaten van deze quickscan. 

De  factsheet 'Quickscan radicalisering' geeft een overzicht van de meest opvallende uitkomsten.


Titel:
Quickscan Radicalisering. Verkenning van de lokale praktijk
Auteur:
Van den Berg, G. (Gert), L. Repetur, M. Vergeer, A. Scheffelaar, P.P. Bakker, D. Wienke, J. van Boven, M. Oesterholt, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
76 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies